Hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet

Certifierade av svenska taxiförbundet för Säker Grön Taxi

Säker Grön Taxi

Vi är certifierade av Svenska Taxiförbundet för SÄKER GRÖN TAXI. Det är branschens anpassning till ISO 9001 och 14001. Certifieringen gäller året för utställande plus två (2) år.
Visa senaste certifikat
Miljö- & Kvalitetsledningssystem
(Kräver inloggning)

Hjälp oss bli bättre

Vi vill hela tiden bli bättre, lämna dina synpunkter på oss här.
Händelserapportering

Miljö och Kvalitet

Miljö

Norra Jämtlands Taxi AB och till bolaget anslutna transportörer arbetar för att minimera miljöbelastningen från den egna verksamheten.

Detta uppnås genom att vi tillämpar miljöledningssystemet
GRÖN TAXI med krav på miljöledningssystem i vår verksamhet.

Därmed kan ständiga förbättringar uppnås, både miljömässiga och ekonomiska. Därtill skall uppsatta miljömål uppnås. I detta arbete ingår att följa miljölagstiftning och övriga gällande miljökrav.

Vi skall även fortlöpande informera och påverka alla medarbetare i verksamheten, om vad GRÖN TAXI innebär för deras respektive arbetsuppgifter.

Kvalitet

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att öka kvaliten i vår verksamhet.

Detta uppnås genom att vi tillämpar kvalitetsledningssystemet
SÄKER TAXI med krav på kvalitetsledningssystem i vår verksamhet. I detta arbete ingår att följa uppsatta mål.

Vi skall även fortlöpande informera och påverka alla medarbetare i verksamheten, om vad SÄKER TAXI innebär för deras respektive arbetsuppgifter.

Alla våra bilar är utrustade med alkolås.
Miljö- & Transportkvalitets-policy

Färdtjänst

För dig med svårigheter att ta dig fram för egen maskin
Läs mer

Sjukresor

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården
Läs mer

Skolskjuts

Vi transporterar era barn säkert och tryggt till skolan
Läs mer

Linjetrafik

All linjetrafik finns specificerad i busstidtabellen från Länstrafiken
Läs mer

Till flyget

Tänk på att vid delad bil till samma flyg delas även kostnaden
Läs mer

Bud

Skicka dina paket med oss för snabba och säkra leveranser
Läs mer