Rapportera Händelse

VI strävar alltid efter att bli bättre

Händelserapporering

Här rapporterar du olyckor, tillbud och avvikelser. Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt, handläggaren kan i sin tur skapa uppgifter i ärendet. När uppgifterna är slutförda kan ärendet avslutas och stängas.

Olycka: En händelse som innebär att någon blivit skadad.
Tillbud: En händelse som kunde ha resulterat i att någon blivit skadad.
Avvikelse: En kvalitetsbrist, reklamation, kundklagomål etc.

Färdtjänst

För dig med svårigheter att ta dig fram för egen maskin
Läs mer

Sjukresor

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården
Läs mer

Skolskjuts

Vi transporterar era barn säkert och tryggt till skolan
Läs mer

Linjetrafik

All linjetrafik finns specificerad i busstidtabellen från Länstrafiken
Läs mer

Till flyget

Tänk på att vid delad bil till samma flyg delas även kostnaden
Läs mer

Bud

Skicka dina paket med oss för snabba och säkra leveranser
Läs mer