Sjukresor

Till och från ditt vårdbesök

Sjukresor

Sjukresor som inte är akuta ska beställas via landstingets beställningscentral för sjukresor som idag drivs av Reseservice. Denna beställningscentral är belägen i Östersund och har telefonnummer 0771-82 00 83.

Reseservice samordnar samtliga förfrågningar och vidarebefordrar sedan till närmaste fordon med sjukreseavtal. Egenavgift enligt landstingets taxa betalas i bilen.

Sjukresa Akut

Alla sjukresor som är akuta ska beställas via larmcentralen på telefonnummer 112. Larmcentralen skickar då det fordon och den personal som är lämpligast efter behov. Egenavgift enl landstingets taxa.

Vem har rätt till sjukresor?

Du som bor i kommunen har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan folkbokföringsadress och närmaste vårdgivare som Region Jämtland Härjedalen har anvisat.
Läs mer på kommunens hemsida

Färdtjänst

För dig med svårigheter att ta dig fram för egen maskin
Läs mer

Sjukresor

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården
Läs mer

Skolskjuts

Vi transporterar era barn säkert och tryggt till skolan
Läs mer

Linjetrafik

All linjetrafik finns specificerad i busstidtabellen från Länstrafiken
Läs mer

Till flyget

Tänk på att vid delad bil till samma flyg delas även kostnaden
Läs mer

Bud

Skicka dina paket med oss för snabba och säkra leveranser
Läs mer