Skolskjuts

Säkert och tryggt till och från skolan varje dag

Skolskjuts

Vi transporterar era små underverk säkert och tryggt till och från skolan varje dag. Använda bältet? Naturligtvis! Vi åker inte en meter utan att barnen är säkert fastspända på sina platser.

Ändring i bokning

Vid av- eller påbokning, sjukdom m.m, kontakta vår beställningscentral så snart som möjligt.

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i förskoleklass och grundskola med långa avstånd till skolan kan ha rätt till resor till och från skolan.

Det beror på avståndet mellan bostaden och skolan, trafikförhållanden, eventuell funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.
Till ansökan hos kommunen

Färdtjänst

För dig med svårigheter att ta dig fram för egen maskin
Läs mer

Sjukresor

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården
Läs mer

Skolskjuts

Vi transporterar era barn säkert och tryggt till skolan
Läs mer

Linjetrafik

All linjetrafik finns specificerad i busstidtabellen från Länstrafiken
Läs mer

Till flyget

Tänk på att vid delad bil till samma flyg delas även kostnaden
Läs mer

Bud

Skicka dina paket med oss för snabba och säkra leveranser
Läs mer