Färdtjänst

Ökar möjligheten till service

Färdtjänst

Du ansöker om tillfälligt eller permanent tillstånd för färdtjänst hos kommunen. När tillståndet är beviljat beställer du din resa direkt hos oss.

Egenavgift enl kommunens taxa, beroende på resans längd och antal passagerare, betalas i bilen.
Läs mer på kommunens hemsida
Ansök här

Riksfärdtjänst

Du ansöker om tillstånd för riksfärdtjänst för varje enskild resa hos kommunen. När din resa är beviljad beställes den av kommunen direkt hos oss.

Egenavgift enl kommunens taxa, beroende på resans längd och antal passagerare, betalas i bilen.
Läs mer på kommunens hemsida

Vem har rätt till färdtjänst?

Om du har en funktionsnedsättning som är bestående och som gör att du har svårt att förflytta dig själv eller att åka med allmänna kommunikationer så kan du ha rätt till färdtjänst. Resan ska ske inom kommunen. Du ansöker om färdtjänst hos kommunen.

Beställ resan hos oss, minst fyra timmar innan

Färdtjänst

För dig med svårigheter att ta dig fram för egen maskin
Läs mer

Sjukresor

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården
Läs mer

Skolskjuts

Vi transporterar era barn säkert och tryggt till skolan
Läs mer

Linjetrafik

All linjetrafik finns specificerad i busstidtabellen från Länstrafiken
Läs mer

Till flyget

Tänk på att vid delad bil till samma flyg delas även kostnaden
Läs mer

Bud

Skicka dina paket med oss för snabba och säkra leveranser
Läs mer