Till flyget

Vi säkerställer att du är i tid till incheckning

Taxi till flygplatsen

Du får en hämtningstid som är anpassad till flygets avgångstid så att du hinner checka in bagage.

Om ni är två eller flera som delar bil lägger vi upp lämplig rutt.

Färdtjänst

För dig med svårigheter att ta dig fram för egen maskin
Läs mer

Sjukresor

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården
Läs mer

Skolskjuts

Vi transporterar era barn säkert och tryggt till skolan
Läs mer

Linjetrafik

All linjetrafik finns specificerad i busstidtabellen från Länstrafiken
Läs mer

Till flyget

Tänk på att vid delad bil till samma flyg delas även kostnaden
Läs mer

Bud

Skicka dina paket med oss för snabba och säkra leveranser
Läs mer