En organisation för samverkan i Strömsunds kommun

 

 

 

   

Från den gemensamma beställningscentralen som drivs av Taxi Strömsund styrs de gemensamma uppdragen till de 9 olika transportörerna med ca 45 fordon och ca 75 medarbetare.

 

 

Välkommen.

Här finner Du info och fakta om våra anslutna åkare och åkerier från Stora Blåsjön i nordväst till Hammerdal i södra delarna av vår kommun. Däremellan är det ca 24 mil och det behövs flera åkerier efter vägen för att täcka upp den geografiska spridningen av uppdragen i ett av de störrre trafikområdena i branschen.

 

Norra Jämtlands Taxi AB bildades i början av 90-talet för att förstärka sin ställning på marknaden och har sedan dess varit ett aktivt transportbolag under ständig utveckling med uppdrag i hela kommunen. De största kunderna är kommunen, landstinget och länstrafiken, men även försvaret genom en nationell taxi-samordningscentral.

 

Norra Jämtlands Taxi AB fungerar som en gemensam beställningscentral och uppdragsgivare för ett antal mindre åkerier i kommunen med totalt ca 45 fordon och totalt ca 75 medarbetare. Du kan hitta dessa åkerier i menyn till vänster.

 

Norra Jämtlands Taxi AB fungerar även som miljö-, kvalitéts- och administrationssamordnare för de anslutna åkerierna och även för en del externa åkerier anslutna i efterbehandlingssystemet för data och information ur taxametrar. Man har idag ett nytt, modernt och effektivt system från Halda.

 

Norra Jämtlands Taxi AB har sin beställningscentral och administration hos Taxi Strömsund.

 

Våra anslutna åkerier, tillika delägare, är var och en för sig medlemmar i

 

 

 

 

Webdesign MST Consulting.

 

Copyright © 2009 ~ All rights reserved ~ Norra Jämtlands Taxi AB

www.njtab.se